Ausstellungen (Auswahl) / 2012 / closer up, Galerie G Freiburg

punctum

Ausstellung closer up, Galerie G Freiburg, 2012

punctum / Ausschnitte closer up

Ausstellung closer up, Galerie G Freiburg, 2012

punctum / Ausschnitte closer up

Ausstellung closer up, Galerie G Freiburg, 2012